Kardiolog

Zadbaj
o swoje serce

Leczenie indywidualnie dopasowywana do potrzeb i zdrowia pacjenta.

Kardiolog to lekarz specjalista, zajmujący się diagnozą i leczeniem chorób układu krążenia. Jego zadaniem jest dokładne zbadanie pacjenta i interpretacja wyników pod kątem rozpoznania wrodzonych oraz nabytych chorób serca. Konsultacja kardiologiczna może obejmować szeroki zakres działań, zależny od stanu pacjenta i konkretnej jednostki chorobowej. Zlecane są specjalistyczne badania i przeprowadzana jest interpretacja wyników na przykład EKG, czy echo serca.

Naszym pacjentom oferujemy nowoczesną diagnostykę z konsultacją doświadczonego kardiologa. Pozwala to na szybką diagnostykę oraz wdrożenie specjalistycznego leczenia w komfortowych dla pacjenta warunkach. Zajmujemy się:

Profesor Aleksander Goch

Prof. dr hab. n. med.
Kardiolog

Dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Ministra Zdrowia oraz wyróżniony w dziedzinie ochrony Zdrowia Publicznego przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Towarzystwa Terapii Monitorowej.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Po ukończeniu stażu dyplomowego skierowany został do służby w jednostce wojskowej w Płocku, następnie służył w siłach zbrojnych ONZ w Libanie. W roku 1993 zatrudniony został w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (od 2003 Uniwersytet Medyczny) na stanowisku asystenta, od 1996 na stanowisku adiunkta, a od roku 2007 na stanowisku Kierownika Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej i Hipertensjologii. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Jest specjalistą I i II stopnia z chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii. Począwszy od roku 1995 uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – kardiologii, skończywszy na tytule profesora nauk medycznych nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dorobek naukowy nowego konsultanta to 102 prace, głównie z zakresu kardiologii i nadciśnienia tętniczego, a także 83 komunikaty naukowe prac prezentowanych na kongresach oraz zjazdach krajowych międzynarodowych.

Był współorganizatorem trzech ogólnopolskich konferencji naukowych, organizatorem i współorganizatorem 4 kursów podyplomowych i warsztatów interaktywnych z zakresu nadciśnienia tętniczego dla lekarzy POZ i specjalistów chorób wewnętrznych.