Psycholog

Konsultacje
psychologiczne

Leczenie indywidualnie dopasowywana do potrzeb i zdrowia pacjenta.

Medicca w jednym miejscu skupia wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wieloletnim prowadzeniu leczenia farmakologicznego i praktyk terapeutycznych. W zintegrowanej współpracy na początku zależy nam na złagodzeniu objawów chorobowych, kolejnymi etapami pomocy są poszukiwania źródeł dolegliwości psychicznych psychosomatycznych. Uważamy, że odnalezienie pochodzenia dysfunkcyjnych symptomów może umożliwić częściowe, a w niektórych przypadkach nawet całkowite ich ustąpienie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, metodami naszej pracy oraz zespołem specjalistów.

Badania diagnostyczne za pomocą testów psychologicznych

W naszej ofercie testy psychologiczne są elementem diagnozy psychologicznej dotyczącej jednorazowych konsultacji, diagnozy psychiatryczno-psychologicznej rozpoczynającej leczenie bądź jako narzędzie do pogłębienia procesu psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna

Jest to indywidualny kontakt klienta z psychoterapeutą oparty na budowaniu relacji terapeutycznej. Jest leczniczym oddziaływaniem za pomocą m.in. rozmowy, analizy zachowań, interwencji i zadań terapeutycznych, wspólnym szukaniem rozwiązań.

Psychoterapia grupowa

Celem pracy jest zmiana nieświadomych sposobów radzenia sobie w relacjach z innymi, wzmocnienie poczucia własnej wartości, pomoc w rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów intrapsychicznych oraz nabycie nowych, skuteczniejszych sposobów wchodzenia w relacje z innymi i samym sobą.

Interwencja kryzysowa

Jest to forma intensywnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej ograniczonej do kilku spotkań nastawionej na rozwiązanie aktualnych trudności pacjenta połączonego z udzieleniem mu wsparcia emocjonalnego.